Doctor's Search

คณะแพทย์ของเรา

นพ. ยศวัฒน์ ว่องไวเมธี
เวชศาสตร์อาชีวอนามัย
นพ.ศุภวัฒน์ ทรงกิตติ
แพทย์เวชศาสตร์ฉุกเฉิน
นพ.นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.จตุรงค์ หมายแร่
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ