Doctor's Search

มอบข้าวสารผ่านนายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด

สิงหาคม 16, 2021

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน นายวีระ กล่ำสนอง
นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin