Doctor's Search

มอบข้าวสารอาหารแห้งผ่านนายกเทศมนตรีตำบลหลักหก

กันยายน 6, 2021

นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ เป็นตัวแทน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่านนายสมศักดิ์ งามแท้ นายกเทศมนตรีตำบลหลักหก
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin