Doctor's Search

ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม โนนไทยทีม

ตุลาคม 19, 2021
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม โนนไทยทีม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️
Posted in News & Information TH by admin