Doctor's Search

เดือน: สิงหาคม 2021

สิงหาคม 30, 2021

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เวลา 9.30 น. โดยประมาณ นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จาก #โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ออกหน่วยฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งกลุ่มผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตนเองได้ และ กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง ที่ มูลนิธิมิตรภาพสงเคราะห์ คนชราหญิง ติวานนท์
ขอให้ทุกคนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ เพื่อที่เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนได้ฝ่าวิกฤตนี้ครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 26, 2021

ภาพบรรยากาศวันแรกในการเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” #เทศบาลตำบลบ้านใหม่ (*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลเท่านั้น)
นายสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลบ้านใหม่ ที่ช่วยกันดูแลความเรียบร้อยในหน่วยฉีดวัคซีน ศูนย์การค้า #เดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์ และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มารับวัคซีนอย่างเต็มที่
ขอให้ทุกคนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ เพื่อที่เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนได้ฝ่าวิกฤตนี้ครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 24, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอขอบคุณ
คุณไพรัตน์ เอื้อชูยศ ประธานกรรมการบริหาร
“บริษัท สตาร์ (ประเทศไทย) จำกัด”
มอบ Oxygen Concentrator ให้กับโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
เพื่อเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ใช้สำหรับผู้ป่วยที่มีความผิดปกติเกี่ยวกับการหายใจหรือผู้ที่ต้องการออกซิเจน

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 20, 2021

เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 20 สิงหาคม 2564
“นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม” ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานเปิดงานฉีดวัคซีนโควิดทางเลือกซิโนฟาร์ม (*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลเมืองบางกะดี เทศบาลตำบลบ้านใหม่และเทศบาลเมืองปทุมธานี)

โดยมี แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส พร้อมกับ
พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกฯ อบจ.ปทุมธานี
คุณธวัชชัย อึ้งอัมพรวิไล นายกเทศมนตรีเมืองบางกะดี
คุณสมบูรณ์ ปานย้อย นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
พล.ต.ต. พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี
คุณสุรพงษ์ อึ้งอัมพรวิไล ส.ส.ปทุมธานี เขต 1 พรรคเพื่อไทย
คุณกนก สุริยสัตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สวนอุตสาหกรรมบางกะดี
คุณสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)
คุณจรูญรัตน์ สาลี ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เดอะไนน์ ติวานนท์ จำกัด
คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ณ ศูนย์การค้า #เดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์ ชั้น 1 ลาน Nine Square (Center Zone)

สำหรับการฉีดวัคซีนของทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสนั้น มีการเตรียมความพร้อมในการฉีดวัคซีนครั้งนี้เป็นอย่างดี ภายในพื้นที่ ศูนย์การค้า #เดอะไนน์เซ็นเตอร์ติวานนท์ จะมีทีมเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ และ เจ้าหน้าที่จากเทศบาล พร้อมให้การดูแลและบริการอย่างเต็มที่

ขอให้ทุกคนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ วัดอุณหภูมิ เพื่อที่เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนได้ฝ่าวิกฤตนี้ครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 16, 2021

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน นายวีระ กล่ำสนอง
นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความ
เดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 16, 2021

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน พล.ต.ต.พงษ์สวัสดิ์ หาญสวัสดิ์ นายกเทศมนตรีเมืองปทุมธานี
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 15, 2021

จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทำให้ประชาชนตระหนักและให้ความสำคัญกับการป้องกันตนเอง เจลล้างมือหรือสเปรย์ที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้อย่าง
แพร่หลาย กรมอนามัยจึงแนะนำการเลือกใช้และวิธีการการใช้แอลกอฮอล์ในการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อโรคบนผิวหนัง และมีข้อควรระวัง ดังนี้
ข้อแนะนำในการเลือกใช้และเก็บรักษา
1. สำหรับประเทศไทย กำหนดให้แอลกอฮอล์ที่มีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อโควิด 19 ต้องมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อย่างน้อยร้อยละ 70 โดยปริมาตร
2. เลือกใช้เจลแอลกอฮอล์หรือสเปรย์แอลกอฮอล์ที่มีฉลากติดไว้ชัดเจน ไม่หมดอายุ เมื่อเปิดใช้มีกลิ่นเฉพาะของแอลกอฮอล์
3. ควรบีบเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ลงในฝ่ามือ แล้วลูบให้ทั่วฝ่ามือหลังมือและนิ้วมือ ทิ้งไว้ 20-30 วินาที จนแอลกอฮอล์ระเหยแห้ง
4. เก็บรักษาเจลแอลกอฮอล์ สเปรย์แอลกอฮอล์ ไว้ในอุณหภูมิปกติ โดยปิดฝาภาชนะให้สนิท เพื่อป้องกัน แอลกอฮอล์ระเหย

ข้อควรระวัง
1. ไม่ควรสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณที่มีเปลวไฟ เนื่องจากแอลกอฮอล์สามารถติดไฟได้
2. ไม่ควรแบ่งแอลกอฮอล์สำหรับการฆ่าเชื้อ ใส่ในขวดน้ำ เพราะอาจมีผู้เข้าใจผิดว่าเป็นน้ำดื่มได้
3. ไม่ควรเก็บแอลกอฮอล์ไว้ในรถที่จอดตากแดด เพราะในรถอุณหภูมิสูงจะทำให้แอลกอฮอล์ระเหยและประสิทธิภาพลดลงจนไม่สามารถฆ่าเชื้อโรคได้
4. ไม่ฉีดสเปรย์แอลกอฮอล์ในที่แคบ
5. ไม่ควรใช้เจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์บริเวณผิวบอบบาง เช่น ใบหน้า รอบดวงตา บริเวณที่ ผิวอักเสบหรือมีบาดแผล เพราะจะทำให้เกิดการระคายเคือง และ แสบร้อนบริเวณดังกล่าวได้

ขอขอบคุณ ข้อมูลจากกรมอนามัย

Posted in Health Knowledge TH by admin
สิงหาคม 10, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอขอบคุณ
คุณฐานิดา รักคำ ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
ตัวแทน “บริษัท บลูไล้ท์ อุตสาหกรรม จำกัด”
มอบกระเป๋าเดินทางให้กับโรงพยาบาลเพื่อใช้สำหรับใส่อุปกรณ์และเครื่องมือการแพทย์

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 10, 2021

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล
ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน นายสมบูรณ์ ปานย้อย
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบโควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 9, 2021

นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ เป็นตัวแทน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน นายเผอิญ ตรงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin