Doctor's Search

เดือน: ธันวาคม 2021

ธันวาคม 28, 2021

คําแนะนําสําหรับประชาชน ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังตนเองช่วงหลังปีใหม่

1. สังเกตอาการ และเฝ้าระวัง 14 วัน
2. เลี่ยง การรวมกลุ่มพูดคุย ทานอาหาร ไม่ไปสถานที่เสี่ยง
3. ปฏิบัติตามมาตรการ ป้องกันตัวเองขั้นสูงสุด สวมหน้ากาก ล้างมือ ระยะห่าง
4. ขอความร่วมมือ ให้พนักงานปฏิบัติงานที่บ้าน Work From Home 14 วัน หรือแบ่งช่วงเวลาทํางาน
5. ตรวจ ATK ก่อนเข้าทํางาน สัปดาห์แรกให้ตรวจ 2 ครั้ง ห่างกันอย่างน้อย 3 วัน

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

Posted in Health Knowledge TH by admin
ธันวาคม 8, 2021

“เตรียมความพร้อมก่อนฉีด Moderna”
กับแนวทางการฉีดวัคซีนที่หลายคนสงสัย
💉💉แนวทางการฉีดวัคซีนทางเลือก Moderna ระยะเวลาในการฉีดวัคซีนอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ในอนาคต
หากมีความประสงค์ จะฉีดวัคซีนนอกเหนือจากแนวทางการฉีดวัคซีนของ รพ. กรุณาปรึกษาแพทย์
❗️ ❗️ หมายเหตุ : สามารถฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่พร้อมกับวัคซีนป้องกันโควิดได้
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
☎️ 0-2975-6700 ต่อ 2227,1110

Posted in Health Knowledge TH by admin
ธันวาคม 7, 2021

โรคติดต่อระบบทางเดินหายใจ
– โรคไข้หวัดใหญ่
– โรคปอดอักเสบ
การป้องกัน
• พักผ่อนให้เพียงพอ
• ล้างมือบ่อย ๆ
• ไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่น
• สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยทุกครั้ง

โรคติดต่อที่สําคัญอื่นๆ
– โรคหัด
– โรคมือ เท้า ปาก
การป้องกัน
ผู้ปกครองหมั่นสังเกตความผิดปกติ ของเด็ก ๆ ถ้าพบอาการป่วยให้แยก ออกจากเด็กปกติทันทีรีบไปพบแพทย์และหยุดเรียน จนกว่าจะหายเป็นปกติ

โรคติดต่อทางเดินอาหารและน้ํา
– โรคอุจจาระร่วง
การป้องกัน
• ทานอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตอย่างปลอดภัย
• ดื่มน้ำที่สะอาด
• รับประทานอาหารที่ปรุงสุก สะอาด

ภัยสุขภาพ
• การเสียชีวิตเนื่องจากอากาศหนาว
• การขาดอากาศหายใจจากการ สูดดมก๊าซพิษ จากอุปกรณ์ที่ใช้ เพิ่ม ความอบอุ่นร่างกาย

Posted in Health Knowledge TH by admin