Doctor's Search

เดือน: ตุลาคม 2022

ตุลาคม 30, 2022

บรรยากาศ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 #โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มอบหมายให้ นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผอ.การแพทย์ และ คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุร่วมปทุมฯ) อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุวัฒนะปทุมฯ) และ กู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี
นำกำลังอาสาสมัคร ทั้งสามหน่วยงาน ร่วมกันนำเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในเขต อ.สามโคก และ อ.เมืองปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

29-10-65

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 29, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
มอบหมายให้ นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผอ.การแพทย์ และ คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด
ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุร่วมปทุมฯ) อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุวัฒนะปทุมฯ) และ กู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี
นำกำลังอาสาสมัคร ทั้งสามหน่วยงาน ร่วมกันนำเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในเขต อ.สามโคก และ อ.เมืองปทุมธานี
เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 22, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุด เมืองที่หมาย 9 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 22, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม โนนไทยทีม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 20, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นายณัฐพล มงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 17, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นายพินัย ไกรวุฒิสม ผู้ใหญ่บ้าน / สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 17, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.มหาสารคาม

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 9, 2022

RSV infection
Rsv คืออะไร
ในช่วงนี้ เชื้อที่ผู้ปกครองคงได้ยินบ่อย ก็คงเป็นเชื้อ RSV RSV ย่อมาจาก Respiratory syncytial virus เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง ที่เป็นสาหตุหลักในการเกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบ รวมถึงปอดอักเสบ (ปอดบวม) โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมักพบระบาดมากในช่วงหน้าฝนของไทย RSV เป็นหนึ่งในไวรัสทิติดต่อระหว่างกันได้ง่ายมาก เด็กที่เคยเป็นแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ รวมถึงผู้ใหญ่ก็สามารถติดได้ แต่อาการมักจะน้อยกว่าในเด็ก


ติดได้อย่างไร
เชื้อแพร่กระจายได้ทาง ไอ จาม เสมหะ (large droplet) , ทางอากาศ (airborne) , ผ่านการสัมผัสด้วยมือโดยตรง หรือจากสิ่งแวดล้อมสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วนำเชื้อไปสัมผัสเยื่อบุต่างๆเช่น ปาก ตา จมูก ก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้
การติดเชื้อในครอบครัว มักจะเริ่มจากเด็กก่อน แต่บางครั้งอาจจะเริ่มจากผู้ใหญ่ได้


ระยะฝักตัวของโรค
การฝักตัวของเชื้อจะอยู่ในช่วงราวๆ 3-5 วัน สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ราวๆ 1-2 อาทิตย์


อาการเมื่อติดเชื้อ
ในเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการ อาการจะเป็นคล้ายไข้หวัด คือ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ แต่มักพบร่วมกับไข้ ในบางครั้งอาจพบร่วมกับหูน้ำหนวก(หูชั้นกลางอักเสบ) และอาจพบมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
เด็กที่ติดเชื้อบางส่วนจะมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบร่วมด้วยได้ และมักจะพบมากในเด็กเล็กๆที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปี เด็กมักจะมีอาการไอมากและเสมหะเยอะ
ถ้าอาการเป็นมากขึ้น ก็จะไอ และหอบมากขึ้น อาจถึงขั้นหายใจไม่ไหว เหนื่อย จมูกบานเวลาหายใจ หายใจเร็ว หน้าอกยุบ กระสับกระส่าย เขียว และอาจมีอาการถึงแก่ชีวิตได้
อาการส่วนใหญ่มักจะหายในประมาณ 1-2 อาทิตย์


วินิจฉัยจากอะไร
การวินิจฉัยโรคมักจะดูจากอาการร่วมกับช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค เมื่อสงสัยอาจจะทำการตรวจยืนยันด้วยการป้ายจมูกเพื่อตรวจหาตัวเชื้อจากเชื้อในโพรงจมูก ส่วนการเจาะเลือดไม่ได้บ่งบอกโดยเฉพาะว่าเป็นเชื้อนี้


รักษาอย่างไร
การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ล้างจมูกดูดเสมหะในเด็กเล็กที่มีอาการครืดคราดมาก ให้น้ำเกลือถ้าเด็กกินไม่ได้ ให้ยาลดไข้เมื่อมีไข้ ในเด็กที่มีอาการหอบอาจมีการพ่นยาเพื่อช่วยขยายหลอดลม หรือลดการไอ
การให้ยาฆ่าเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) ไม่มีผลในการรักษา นอกจากสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วย


กลุ่มที่ต้องระวัง
ในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคทางระบบกล้ามเนื้อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะอาจจะมีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้


การป้องกัน
การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยลดการระบาดของเชื้อ
ถ้าในบ้านมีเด็กไม่สบายเป็นหวัด ควรแยกออกจากคนในบ้านที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กที่มีโรคปอด โรคหัวใจ โรคทางระบบกล้ามเนื้อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กที่เกิดก่อนกำหนด และ เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี
ถ้าบุตรหลานมีอาการไม่สบาย ไม่ควรนำไปส่งเลี้ยงที่ daycare ไปโรงเรียน หรือที่ชุมชนต่างๆ และหลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านเมื่อมีการระบาดของโรค


ควรล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้เด็กป่วย หรือเมื่อมีอาการไม่สบายเอง หลีกเลี่ยงการการไอจามรดกัน บางครั้งผู้ใหญ่ที่ติดเชื้ออาจจจะแพร่เชื้อให้เด็กทางการจูบการหอมได้


Vaccine
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค


เมื่อบุตรหลานของท่าน มีอาการไข้ ไอ เสมหะ โดยเฉพาะหน้าฝน หรืออยู่ในช่วงหรือสถานที่ที่มีการระบาดของเชื้อ อาจจะต้องสงสัยการติดเชื้อ RSV และถ้ามีอาการมาก เช่น ไข้สูง ซึม หอบเหนื่อย ไอมาก เสมหะมาก แนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาพบแพทย์เพื่อตรวจและประเมินอาการ และรับการรักษาต่อไป