ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+

ศัลยกรรมเสริมจมูก

จมูก เป็นสิ่งสําคัญบนใบหน้าสิ่งหนึ่ง ที่อยู่บนส่วนกลางของใบหน้า และเป็นสิ่งที่ทําให้รูปร่างของหน้าดูสวยงาม รับกับโครงสร้างของหน้า เพราะฉะนั้น การเสริมจมูกนั้น จะเป็นการปรับแต่ง เปลี่ยนรูปทรงให้จมูกเข้ากับโครงสร้างของใบหน้า เพื่อให้ดูสวยงามและเหมาะสม


การเสริมจมูก คืออะไร?

การเสริมจมูกเป็นการตกแต่งเพื่อเปลี่ยนรูปทรงของจมูกเพื่อให้รับกับใบหน้า สามารถทําได้ทั้งเพิ่มขนาด หรือลดขนาด เปลี่ยนรูปทรงจมูก เปลี่ยนรูปทรงของปลายจมูก


การเสริมจมูกแต่ละแบบ

1.เสริมจมูกแบบเกาหลี

2.เสริมจมูกแบบญี่ปุ่นและอเมริกา


แผลจากการเสริมจมูก

แผลจะถูกซ่อนไว้ในโพรงจมูก ทําให้ไม่สามารถมองเห็นแผลผ่าตัดได
เสริมจมูก

คําแนะนําหลังการผ่าตัดเสริมจมูก

1. ประคบเย็นที่จมูกด้านข้าง 24 ชั่วโมง หลังการผ่าตัด

2. ถ้ามีเลือดไหลซึมออกมา ให้ใช้กระดาษทิชชู่เช็คใต้จมูก ไม่ให้โดยแผนผ่าตัด

3. ห้ามใช้นิ้วมือ กระดาษทิชชู่ หรือผ่า เช็คในรูจมูก เพราะอาจจะทําให้เกิดการอักเสบได้

4. 3 วัน หลักการผ่าตัดให้ลอกพลาสเตอร์ที่จมูกออก

5. ภายในเวลา 2 สัปดาห์ นอนยกศีรษะสูง 45 องศา หรือ หนุนหมอน 2 ใบ ห้ามนอนตะแคง หรือกระแทกบริเวณจมูก ห้ามรับประทานของเผ็ด และของหมักดอง

6. ใช้ยาตามคําแนะนําบนฉลากยาอย่างเคร่งครัด