พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกส
ศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัดศูนย์วิทยาศาสตร์ธรรมชาติบำบัด ศัลยกรรมความสวยความงามศัลยกรรมความสวยความงาม ศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทางศูนย์รักษาโรคและคลินิกเฉพาะทาง Facebook Facebook Google+ Google+
ภาษาไทย English language Russia language

โปรแกรมตรวจสุขภาพ:ตรวจสุขภาพประจำปี

ศูนย์ตรวจสุขภาพและตรวจสุขภาพประจำปีโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มุ่งมั่นที่ให้บริการและพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดความไว้วางใจและใช้บริการอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเรายึดถือเป็นนโยบายเสมอมาว่า เมื่อลูกค้าไม่ว่าจะเป็นองค์กรใหญ่หรือเล็ก มีชื่อเสียงหรือไม่ ได้ตกลงใช้บริการตรวจสุขภาพกับเรา นั่นคือ ลูกค้าได้มอบ ความไว้วางใจให้กับเรา ว่าจะเข้ามาดูแลพนักงานในองค์กรของท่านให้มีสุขภาพที่ดี ซึ่ง ความไว้วางใจนี้ โรงพยาบาลกรุงาสยามเซนต์คาร์ลอสถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดและจะรักษาไว้ตลอดไป


บริการตรวจสุขภาพประจำปี
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 1 :
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 2 :
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 3 :
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 4 :
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 5 :
  • โปรแกรมตรวจสุขภาพ 6 :
  • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน(ชาย) :
  • ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน(หญิง) :