Doctor's Search

หมวดหมู่: News & Information TH

มิถุนายน 30, 2022

ประกาศ วัคซีน Moderna รอบสุดท้าย 📣

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอแจ้งผู้รับบริการที่ได้สั่งซื้อ วัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลนั้น ขอให้ท่านดำเนินการ เข้ารับวัคซีนหรือโอนสิทธิ์โดยด่วน ❗

เนื่องจากวัคซีนมีอายุการใช้งานที่จำกัด และมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางโรงพยาบาล จึงใคร่ขอให้ท่านลงทะเบียน รับวัคซีน/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น

จาก SMS ที่ได้รับ หากท่านไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่แจ้งทางโรงพยาบาลถือว่าได้สละสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna ❌ ตามที่ท่านได้สั่งซื้อหรือได้รับการโอนสิทธิ์มาจากผู้ซื้อ

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ รับวัคซีน/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
และสามารถเลือกวันรับวัคซีนตามวันที่ โรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด 029756700 ต่อ 1110
หรือ 0876792618

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Posted in News & Information TH by admin
มีนาคม 2, 2022

📣 ประกาศ ตรวจโควิด-19 “RT-PCR” แบบชำระเงินเอง
ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
.
เรียน ผู้รับบริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR ทุกท่าน
โรงพยาบาล ขอเรียนแจ้งให้ท่านทราบว่า ผู้ที่ขอเข้ารับบริการ
ตรวจหาเชื้อโควิด-19 RT-PCR แบบชำระเงินเอง
ทางโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
.
มีผลตั้งแต่วันที่ 3 มีนาคม 2565 เป็นต้นไป
—– ประกาศ ณ วันที่ 2 มีนาคม 2565 —–

Posted in News & Information TH by admin
พฤศจิกายน 18, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้านเพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว 💦🙏🏻
.
คุณ สิรินภา หยองอนุกูล Project Manager
เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ผ่าน นายนิกม์ แสงศิรินาวิน จิตอาสา เส้นด้าย สายไหม
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️
#ข้าวสารอาหารแห้ง

Posted in News & Information TH by admin
พฤศจิกายน 18, 2021


โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว 💦🙏🏻
.
คุณ สิรินภา หยองอนุกูล Project Manager
เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบ ข้าวสารอาหารแห้ง ยาสามัญประจำบ้าน ผ่าน นายธัญลักษณ์ สุขะเสวต รองหัวหน้า อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ปทุม 02 และ นายจักรพงศ์ โพธิ์ทอง รองหัวหน้า อาสาสมัครป่อเต็กตึ๊ง ปากคลองรังสิต
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 21, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

.
แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นาย พินัย ไกรวุฒิสม ผู้ใหญ่บ้าน / สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม ตำบลบางกระสั้น อ.บางปะอิน จ.พระนครศรีอยุธยา

.
ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 21, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

.
แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม Offroad thailand
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

.
ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 19, 2021
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม โนนไทยทีม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️
Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 19, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 400 ชุด ผ่าน นายไพรัตน์ เกตุไสว หัวหน้า ศูนย์วิทยุวัฒนะปทุม มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง
พร้อมกับ นายธัญลักษณ์ สุขะเสวต รองหัวหน้า อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ปทุม 02
และ ทีมงาน “ใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน”
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ม.1 ม.2 ม.3 ม.4 ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัยและขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 14, 2021

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบถุงยังชีพเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นายศักดิ์ศิลป์ ตุลาธร สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี
เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin