Doctor's Search

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา

ตารางเวร
วันจันทร์ ถึง วันศุกร์เวลา 8.00 – 16.00 น.

departments: ผู้อำนวยการแพทย์, เวชศาสตร์ป้องกัน
positions: ผู้อำนวยการแพทย์, แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน
treatments: แพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน