Doctor's Search

บริการห้องพัก

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนคาร์ลอส เสนอบริการห้องพักพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อให้ผู้ป่วย เลือกพักได้ตามความต้องการและงบประมาณ โดยเริ่มตั้งแต่ห้องพักราคาประหยัดขนาด 10 เตียง ไปจนถึงห้องชุดสูท ห้องพักทุกประเภทได้รับการออกแบบเพื่อให้คุณได้รับความสะดวก และความปลอดภัยสูงสุด

ห้องพักผู้ป่วย ชั้น 7

ราคาห้องพัก (สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร.029756700-05 ต่อ 2250)

ประเภทห้อง ค่าห้อง ค่าอาหาร ค่าพยาบาล ค่าบริการโรงพยาบาล รวม
ห้อง ICU ชั้น 3 6,000 510 3,500 500 10,500
ห้อง ICU ชั้น 3 แยก 8,000 510 3,500 500 12,510
ห้อง DELUXE ชั้น 7 3,500 600 1,700 600 6,400
ห้อง SUPER DELUXE ชั้น 7 4,500 600 1,700 600 7,400
ห้อง VIP ชั้น 7 5,000 900 2,000 600 8,900
ห้อง SUITE ชั้น 4 4,000 1,200 2,000 500 7,700
ห้อง VIP ชั้น 4 2,500 750 1,700 500 5,450
ห้อง DELUXE ชั้น 4 2,000 510 1,700 500 4,710
ห้อง STANDARD ชั้น 4 1,800 510 1,700 500 4,510
Double Room ชั้น 4 1,700 510 1,700 500 4,410
ห้อง Triple ชั้น 4 1,500 510 1,700 500 4,210
ห้องรวมหญิง/ห้องรวมชาย ชั้น 4 1,500 510 1,700 500 4,210