Doctor's Search

ประกาศเรื่องวัคซีน Modenra รอบสุดท้าย

มิถุนายน 30, 2022

ประกาศ วัคซีน Moderna รอบสุดท้าย 📣

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอแจ้งผู้รับบริการที่ได้สั่งซื้อ วัคซีน Moderna กับทางโรงพยาบาลนั้น ขอให้ท่านดำเนินการ เข้ารับวัคซีนหรือโอนสิทธิ์โดยด่วน ❗

เนื่องจากวัคซีนมีอายุการใช้งานที่จำกัด และมีระยะเวลาในการจัดเก็บ ทางโรงพยาบาล จึงใคร่ขอให้ท่านลงทะเบียน รับวัคซีน/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น

จาก SMS ที่ได้รับ หากท่านไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่แจ้งทางโรงพยาบาลถือว่าได้สละสิทธิ์การฉีดวัคซีน Moderna ❌ ตามที่ท่านได้สั่งซื้อหรือได้รับการโอนสิทธิ์มาจากผู้ซื้อ

ลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ รับวัคซีน/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่น ภายใน วันที่ 30 กรกฎาคม 2565
และสามารถเลือกวันรับวัคซีนตามวันที่ โรงพยาบาลเปิดฉีดวัคซีนได้ถึง วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เท่านั้น

สอบถามรายละเอียด 029756700 ต่อ 1110
หรือ 0876792618

ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

Posted in News & Information TH by admin