Doctor's Search

มอบข้าวสารผ่านนายก อบต.คลองพระอุดม

สิงหาคม 9, 2021

นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์ตรวจสุขภาพ เป็นตัวแทน
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบข้าวสารอาหารแห้ง ผ่าน นายเผอิญ ตรงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองพระอุดมเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ได้รับความเดือดร้อนจากผลกระทบ โควิด-19 ต่อไป
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกัน

Posted in News & Information TH by admin