Doctor's Search

ศูนย์กุมารเวช 24 ขั่วโมง

มกราคม 31, 2020

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการเด็ก และรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ วัคซีนตามช่วงอายุ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงอายุ 14 ปี ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการเด็ก และรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ วัคซีนตามช่วงอายุ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ โดยมีกุมารแพทย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วัคซีนตามช่วงอายุและวัคซีนเสริม

สร้างเกราะป้องกันจากโรคภัยต่างๆ ให้กับลูกรักด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะวัคซีนจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานโรคต่างๆ และช่วยปกป้องลูกรักจากอาการเจ็บป่วยได้ โดยเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนตั้งแต่แรก โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนที่จำเป็น
ให้บริการตรวจรักษา โรคเด็กทั่วไป,โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคอื่นๆ
ห้องพักสำหรับผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะ ออกแบบมาให้คำนึงถึงความปลอดภัยของลูกรักของท่าน
ให้คำแนะนำวัคซีนตามช่วยอายุ และวัคซีนเสริม เพิ่มเสริมสร้างเกราะป้องกันจากโรคต่างๆ
โซนเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน
ให้บริการ ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการเด็ก
ตรวจสุขภาพสำหรับทารถแรกเกิด หลังการคลอด


Posted in landingpage by admin