Doctor's Search

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการเด็ก และรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ วัคซีนตามช่วงอายุ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง

ศูนย์กุมารเวช 24 ชั่วโมง โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยเด็ก ตั้งแต่แรกเกิดจนไปถึงอายุ 14 ปี ให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย พัฒนาการเด็ก และรักษาโรคเด็กทั่วไป โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ วัคซีนตามช่วงอายุ วัคซีนป้องกันโรค ฯลฯ โดยมีกุมารแพทย์บริการตลอด 24 ชั่วโมง

วัคซีนตามช่วงอายุและวัคซีนเสริม

สร้างเกราะป้องกันจากโรคภัยต่างๆ ให้กับลูกรักด้วยการฉีดวัคซีน ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็น เพราะวัคซีนจะทำหน้าที่ช่วยกระตุ้นให้เกิดภูมิต้านทานโรคต่างๆ และช่วยปกป้องลูกรักจากอาการเจ็บป่วยได้ โดยเด็กทุกคนควรได้รับวัคซีนตั้งแต่แรก โดยเฉพาะวัคซีนพื้นฐานหรือวัคซีนที่จำเป็น
ให้บริการตรวจรักษา โรคเด็กทั่วไป,โรคระบบทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อ และโรคอื่นๆ
ให้คำแนะนำวัคซีนตามช่วยอายุ และวัคซีนเสริม เพิ่มเสริมสร้างเกราะป้องกันจากโรคต่างๆ
โซนเด็กเล่นเพื่อเสริมพัฒนาการ แบ่งเป็นสัดส่วนอย่างชัดเจน

โรคสำหรับเด็กเล็กที่ระบาดในช่วงฤดูฝน

โรคไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก
โรคไข้หวัดใหญ่ เกิดจากเชื้อไวรัส Influenza ติดต่อผ่านทางลมหายใจ ไอ จาม การสัมผัสสารคัดหลั่ง เช่น น้ำมูก เสมหะ พบได้ตลอดทั้งปี แต่มักมีการระบาดช่วงฤดูฝน
โรคไข้เลือดออก สำหรับเด็กเล็ก
โรคไข้เลือดออก เกิดจากการติดเชื้อไวรัสเดงกี่ (Dengue) โดยมียุงลายเป็นพาหะนำโรค แต่ละสายพันธุ์มีระดับความรุนแรงของโรคต่างกันไป คนที่ได้รับเชื้อไวรัส ใช้เวลาประมาณ 4-7วันจึงจะแสดงอาการของโรค
โรคติดเชื้อไวรัส RSV จะแสดงอาการ มีไข้ไอน้ำมูก อาการคล้ายหวัดทั่วๆไป แต่อาจก่อให้เกิดอาการรุนแรง หายใจมีเสียงหวีด เสมหะมาก หอบเหนื่อยได้
โรคมือเท้าปาก สำหรับเด็กเล็ก
โรคมือเท้าปาก (HFMD) เกิดจากการติดเชื้อ กลุ่มEnterovirus มีหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่มีอาการไม่รุนแรง กรณีที่มีสมองอักเสบร่วมด้วย มักเกิดจากเชื้อ EV 71

แพ็กเกจวัคซีนหลัก สำหรับเด็ก

วัคซีนพื้นฐาน เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับ เน้นวัคซีนป้องกันโรคที่เป็นปัญหาสำคัญ โดยกระทรวงสาธารณสุขจัดระบบบริการเพื่อให้เด็กทุกคนในประเทศได้รับวัคซีนตามกำหนด โดยให้สถานบริการสาธารณสุขของรัฐเป็นหน่วยบริการหลัก

แพ็กเกจวัคซีนเสริม สำหรับเด็ก

นอกจากวัคซีนพื้นฐาน หรือวัคซีนหลักสำหรับเด็ก ควรได้รับตามแผนการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคของกระทรวงสาธารณสุขทีกำหนดไว้แล้วนั้น วัคซีนทางเลือก หรือวัคซีนเสริม ก็ถือเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ลูกน้อยได้เสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรคและป้องกันโรคต่างๆ ได้ เช่นกัน

วัคซีนไข้หวัดใหญ่ สำหรับเด็ก

ลดความเสี่ยงของลูกน้อยของคุณ จากไข้หวัดใหญ่ทั้ง 4 สายพันธุ์ ด้วยการเข้ารับวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ปี 2024
กุมารแพทย์ ประจำโรงพยาบาล

แผนที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือนัดหมายเข้ารับบริการ