Doctor's Search

ศูนย์ทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ช่วยให้ทุกท่านมีสุขภาพช่องปากและฟันที่ดี มีรอยยิ้มที่สดใสด้วยบริการการรักษาด้านทันตกรรม เช่น การขูดหินปูน อุดฟัน รักษารากฟัน รักษาโรคเหงือก การจัดฟัน การฟอกสีฟัน และการให้คำแนะนำในการดูแลช่องปากและฟันจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

 

การดูแลสุขภาพช่องปากเพื่อรอยยิ้มทีสดใส

แปรงฟันอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง ด้วยยาสีฟันที่ผสมฟลูออไรด์ โดยเฉพาะหลังการรับประทานอาหารเช้าและก่อนนอน
ใช้ไหมขัดฟันเป็นประจำทุกวัน และหลังจากแปรงฟันแล้วควรแปรงลิ้นทุกครั้งด้วย
ควรจำกัดอาหารและขนมหวานที่อาจก่อให้เกิดฟันผุได้
ควรพบทันตแพทย์ ทุกๆ 6 เดือน เพื่อตรวจสุขภาพช่องปากและฟัน

การบริการของแผนกทันตกรรม

ทันตกรรมเพื่อความงามและจัดฟัน
การจัดฟัน
การปิดช่องว่างฟันห่าง
การฟอกสีฟัน

 

ศัลยกรรมช่องปากและรากเทียม ถอนฟัน
ผ่าฟันคุด หรือฟันฝัง
ผ่าตัดคริบตกแต่งกระดูก
การทำรากเทียม
การเจาะหนอง

 

ทันตกรรมเพื่อการรักษา รักษาโรคเหงือกอักเสบ
การขูดหินปูน
การรักษารากฟัน
การอุดฟัน
การเคลือบหลุมร่องฟัน
การเคลือบฟลูออไรด์

 

ทันตกรรมประดิษฐ์
ใส่ฟันปลอมทั้งปาก หรือใส่ฟันปลอมถอดได้บางส่วน
การครอบฟันและสะพานฟัน

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

ห้องตรวจทันตกรรม จำนวน 3 ห้อง
ห้อง X-ray จำนวน 1 ห้อง
ระบบทำความสะอาดปราศจากเชื้อโรคที่ได้มาตรฐานสากล

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 10.00-20.00 น. (วันพุธปิดให้บริการ)
วันเสาร์-วันอาทิตย์ เวลา 9.00-18.00 น.

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ชั้น 2 ตรงข้ามกับแผนกผู้ป่วยนอก (OPD)

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์ : 0-2975-6700-05 ต่อ 2245

[/cws-widget][/col][/cws-row]