Doctor's Search

แผนกผู้สูงวัย

        ด้วยโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตระหนักถึงความ จำเป็นในการดูแลผู้สูงอายุ รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของ ครอบครัวในสังคมยุคปัจจุบัน ที่ต้องมีภาระในด้านการงาน จึงทำให้ ผู้สูงอายุและผู้ป่วยเรื้อรังขาดผู้ใกล้ชิดดูแล เราจึงพร้อมเปิดรับดูแลผู้สูงอายุรักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ โดยทีมแพทย์ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ มีศักยภาพในการดูแลรักษา ฟื้นฟู ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยพักฟื้นที่ช่วยเหลือตัวเองได้และไม่ได้ หรือผู้ที่มีโรคเรื้อรัง เช่น อัมพฤกษ์ อัมพาต ให้อาหารทางสายยาง พาร์กินสัน แผลกดทับ ดูดเสมหะ ควบคุมการขับถ่ายลำบากหรือมีอาการหลงลืม ฯลฯ


        เราพร้อมดูแลใส่ใจคนที่คุณรัก ประดุจญาติผู้ใหญ่ ตลอด 24 ชม. เปรียบเสมือนบ้านของตัวเอง เพื่อสุขภาพที่ดีทั้งร่างกายและจิตใจ

        ผู้สูงอายุทุกคนต้องการความรักความเอาใจใส่ โดยเฉพาะ ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จะมีภาวะวิตกกังวล ซึมเศร้า นอนไม่หลับ จึงมีความจำเป็นต้องได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด

ประเภทของผู้สูงอาย

ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้
ผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองได้

ประเภทการรับบริการ

รับดูแลแบบรายวัน
รับดูแลแบบรายเดือน

สิ่งที่ผู้สูงอายุจะได้รับจากการบริการ

การดูแลจากทีมแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์อย่างใกล้ชิด
กายภาพบำบัดขั้นพื้นฐาน
การดูแลด้านอาหารจากนักโภชนาบำบัด
การออกกำลังกายตามความเหมาะสม
การดูแลด้านจิตใจ อาทิ รดน้ำขอพรในวันสงกรานต์ สังสรรค์วันปีใหม่ ร่วมทำบุญตักบาตร ได้รับการเยี่ยมและพูดคุยจากทีมงานของโรงพยาบาล

ขั้นตอนการรับบริการ

ผู้ใช้บริการหรือญาติ จะได้รับทราบข้อมูลและแจ้งความประสงค์ก่อนทำสัญญาการใช้บริการ
ผู้ใช้บริการจะได้รับการตรวจร่างกาย และประเมินจากแพทย์ของโรงพยาบาลก่อนใช้บริการ

ขั้นตอนการรับบริการ

ต้องไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
เป็นผู้สูงอายุ และผู้ป่วยระยะพักฟื้น
มีญาติหรือบุคคลที่พร้อมจะติดต่อได้ตลอดเวลา


อัตราค่าบริการดูแลผู้สูงวัย

โปรดสอบถามโดยตรงกับทางโรงพยาบาลฯ

เงื่อนไขการรับบริการ

อัตราดังกล่าวรวมค่าบริการ
แพทย์ตรวจเยี่ยมสัปดาห์ละ 3 ครั้ง (ในภาวะปกติ)
อาหารหลัก 3 มื้อ พร้อมอาหารว่าง หรืออาหารเฉพาะโรค
อัตราดังกล่าว ไม่รวมค่าบริการดังต่อไปนี้
กรณีปรึกษาแพทย์เร่งด่วน
ค่ายา เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ทางการแพทย์
ของใช้ส่วนตัว เช่น ผ้าอ้อม สบู่ แป้ง ยาสีฟัน ฯลฯ
กายภาพบำบัดแบบพิเศษ

เวลาเยี่ยม

9.00-18.00 น.

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0-2975-6700-05