Doctor's Search

เกี่ยวกับเรา

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส เปิดบริการครั้งแรกเมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2543 เป็นโรงพยาบาลเอกชน 10 ชั้น ขนาด 100 เตียง ตั้งอยู่บนเนื้อที่ 8 ไร่ของจังหวัดปทุมธานี พร้อมให้บริการด้านการแพทย์และพยาบาล ควบคู่ไปกับการให้บริการด้านธรรมชาติบำบัดในรูปแบบของเมดิคัลสปา


โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ตั้งอยู่ริมถนนติวานนท์ โดดเด่นด้วยตัวตึกรูปทรงคล้ายเรือขนาดใหญ่สีเหลืองอ่อนสะดุดตา ตั้งตระง่านอยู่บริเวณแยกบ้านกลาง หรือที่ประชาชนทั่วไปเรียกว่า “แยกตลาดพูนทรัพย์” รายรอบด้วยบึงบัวและทิวตาลในบรรยากาศแบบชานเมือง ที่นี่เราพร้อมให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนทั่วไปทั้งในและนอกพื้นที่ ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจที่มุ่งสู่การให้บริการทางการแพทย์ที่มีมาตรฐานระดับสากล


จุดเด่นที่ถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ “โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส” อีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือ การผสมผสานอย่างลงตัวของความเป็นสากลด้านเทคโนโลยีทางการแพทย์ในการดูแลรักษาสุขภาพ กับเอกลักษณ์ของการให้บริการด้วยหัวใจตามแบบวัฒนธรรมไทย ทั้งหมดนี้แสดงให้เห็นได้อย่างชัดเจนภายใต้ชื่อ “กรุงสยาม” และ “เซนต์คาร์ลอส”