Doctor's Search

หมวดหมู่: News & Information TH

พฤศจิกายน 28, 2019

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จังหวัดปทุมธานี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรสวนพริกไทย เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิปอเต็กตึ้ง เจ้าหน้าที่อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู วิทยาลัยเทคนิคปทุมธานี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องภายในโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ร่วมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาตราการในการป้องกันและแก้ไขปัญหากลุ่มวัยรุ่นก่อเหตุทะเลาะวิวาทในสถานพยาบาล (เปรียบเสมือนจริง)ที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

ซ้อมรับมือเหตุทะเลาะวิวาท

Posted in News & Information TH by admin
พฤศจิกายน 15, 2019

งานทอดกฐินสามัคคีและผ้าป่าม้า ประจำปี 2562 วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน 2562 ณ สถานปฏิบัติธรรมป่าปริวาสกรรมหนองโรง (ป่าไผ่) จ.กาญจนบุรี

katin2562

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 16, 2019

เมื่อวันที่ 10-11 ตุลาคม 2562 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ได้จัดฝึกอบรมการซ้อมอัคคีภัย ภาคทฤษฎี และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลเทศบาลบางกะดี การฝึกอบรมผ่านพ้นไปด้วยดี ตามมาตราฐานกำหนด
ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ เทศบาลบางกะดี มา ณ ที่นี้ด้วย

อบรมอัคคีภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562

Posted in News & Information TH by admin
กรกฎาคม 19, 2019

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปีที่ 19 ❤️🏥

โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2562

#โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #StCarlos #KrungSiamStCarlos #ปีที่19 #19ปีกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #19ปีโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #ก้าวสู่ปีที่20

Posted in News & Information TH by admin
กุมภาพันธ์ 5, 2019
Posted in News & Information TH by admin
พฤศจิกายน 5, 2018

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2561 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส โดย นพ.สุชัย และ พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ได้เป็นประธานในงานบุญมหากฐินและผ้าป่าสามัคคี ประจำปี 2561 ณ วัดหนองไก่ขัน ต.เขาขลุง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี 

Posted in News & Information TH by admin
กันยายน 24, 2018

เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2561 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ได้จัดฝึกอบรมการซ้อมอัคคีภัย ภาคทฤษฎี และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟ ประจำปี 2561

โดยได้รับความร่วมมือจาก เทศบาลบ้านกลางและเทศบาลบางกะดี
การฝึกอบรมผ่านพ้นไปด้วยดี ตามมาตราฐานกำหนด
ทั้งนี้ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอขอบคุณเจ้าหน้าเทศบาลบ้านกลางและเทศบาลบางกะดี มา ณ ที่นี้ด้วย

Posted in News & Information TH by admin
กรกฎาคม 18, 2018

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส จัดงานทำบุญเนื่องในวันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ปีที่ 18 ❤️🏥

โดยมีผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล พนักงานและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมงานในครั้งนี้ เมื่อวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561

#โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #StCarlos #KrungSiamStCarlos #ปีที่18 #18ปีกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #18ปีโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส #ก้าวสู่ปีที่19

Posted in News & Information TH by admin
พฤษภาคม 9, 2018

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 เวลา 14.00-16.00 น. โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ได้ทำการซ้อมแผนรับอุบัติเหตุหมู่ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของเจ้าหน้าที่ เพื่อช่วยเหลือผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุได้อย่างถูกต้องเหมาะสม

Posted in News & Information TH by admin