Doctor's Search

หมวดหมู่: News & Information TH

ตุลาคม 30, 2022

บรรยากาศ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 #โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” แจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วม

พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มอบหมายให้ นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผอ.การแพทย์ และ คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุร่วมปทุมฯ) อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุวัฒนะปทุมฯ) และ กู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี
นำกำลังอาสาสมัคร ทั้งสามหน่วยงาน ร่วมกันนำเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในเขต อ.สามโคก และ อ.เมืองปทุมธานี เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

29-10-65

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 29, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2565 พญ.อัญชุลี หยองอนุกูล ผอ.รพ.กรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
มอบหมายให้ นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผอ.การแพทย์ และ คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผจก.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ พร้อมทีมงานเป็นตัวแทนมอบถุงยังชีพ จำนวน 800 ชุด
ร่วมกับ “ชมรมใต้ฟ้าเดียวกัน จิตอาสาหัวใจเดียวกัน” ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุร่วมปทุมฯ) อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.ปทุมธานี (ศูนย์วิทยุวัฒนะปทุมฯ) และ กู้ชีพบัวเพชร จ.นนทบุรี
นำกำลังอาสาสมัคร ทั้งสามหน่วยงาน ร่วมกันนำเรือท้องแบนล่องไปตามพื้นที่บริเวณริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ทั้งในเขต อ.สามโคก และ อ.เมืองปทุมธานี
เพื่อแจกจ่ายถุงยังชีพให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบน้ำท่วมในครั้งนี้

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 22, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน มูลนิธิพุทไธสวรรย์ จุด เมืองที่หมาย 9 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 22, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน กลุ่ม โนนไทยทีม เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดขอนแก่น ร้อยเอ็ด และอุบลราชธานี

.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 20, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว
.
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นายณัฐพล มงคล รองนายกเทศมนตรีตำบลบางพูน เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม
.
💚💪ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ ✌️❤️

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 17, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน นายพินัย ไกรวุฒิสม ผู้ใหญ่บ้าน / สมาคมอยุธยารวมใจ หน่วยกู้ภัยอยุธยา เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.พระนครศรีอยุธยา

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
ตุลาคม 17, 2022

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอมอบข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคน ผ่านวิกฤตนี้ไปได้ในเวลาอันรวดเร็ว

นพ.สุชาติ ชื่อลือชา ผู้อำนวยการแพทย์ เป็นตัวแทน โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ส่งมอบถุงยังชีพ 200 ชุด ผ่าน อาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู จ.ปทุมธานี เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชน ที่ประสบภัยน้ำท่วม จ.มหาสารคาม

ขอส่งกำลังใจให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมทุกคนปลอดภัย และขอร่วมเป็นอีกหนึ่งพลังในการให้ความช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและพร้อมฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้จนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่สภาวะปกติ

Posted in News & Information TH by admin
กันยายน 26, 2022

แพทย์หญิงอัญชุลี หยองอนุกูล ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล ร่วมเป็นตัวแทน มอบเงินบริจาค และ วัคซีนโมเดอร์นา มูลค่ารวม 1,800,000 บาท ให้กับ โรงพยาบาลปทุมธานี วัตถุประสงค์เพื่อ นำไปใช้ในสาธารณประโยชน์โดยมี นายแพทย์ วีรพล กิตติพิบูลย์ ผู้อำนวยการ โรงพยาบาลปทุมธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล เป็นตัวแทนรับมอบ

#โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

Posted in News & Information TH by admin
สิงหาคม 19, 2022

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ได้จัดงานทำบุญ ตักบาตร วันครบรอบการก่อตั้ง โรงพยาบาลฯ ปีที่ 22
โดยคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และพนักงาน เข้าร่วมพิธีไหว้ศาลพระพรหมและศาลคุณตาคุณยาย
และร่วมกันทำบุญ ตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง ถวายเพล พระภิกษุ พร้อมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว

Posted in News & Information TH by admin