Doctor's Search

นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ

นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ

ตารางเวร
ออกตรวจ OPD : วันจันทร์ วันพุธ วันศุกร์ เวลา 8.00 – 14.00 น.
ออกตรวจ ER : วันอาทิตย์ วันอังคาร วันพฤหัสบดี เวลา 17.00 – 08.00 น.

departments: คลินิกอายุรกรรม, เวชปฎิบัติทั่วไป, แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
positions: เวชปฎิบัติทั่วไป