Doctor's Search

นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ

นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ

ตารางเวร
ออกตรวจ OPD : วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันเสาร์ 8.00-17.00 น.

departments: คลินิกอายุรกรรม, เวชปฎิบัติทั่วไป, แผนกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน
positions: เวชปฎิบัติทั่วไป