Doctor's Search

พญ.ณัฐธิดา แสงปราสาท

พญ.ณัฐธิดา แสงปราสาท

ออกตรวจ
วันอังคาร 14.00-20.00 น.
วันพุธ 17.00-05.00 น.
วันพฤหัสบดี 17.00-20.00 น.
วันศุกร์-วันเสาร์ 8.00-20.00 น.

* ตารางออกตรวจอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2975-6700-05 ต่อ 2230

departments: ศูนย์กุมารเวช
positions: กุมารแพทย์