Doctor's Search

ป้ายกำกับ: วัคซีนเด็ก

ธันวาคม 12, 2022

วัคซีนในเด็ก
วัคซีนเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงวัยเด็กที่คุณพ่อแม่ต้องพาบุตรหลานมารับการฉีดเป็นประจำ แต่เนื่องจากวัคซีนมีหลายชนิดหลายแบบและมีรายละเอียดต่างๆ


ชนิดของวัคซีน
ถ้าให้แบ่งกลุ่มแบบเข้าใจง่ายๆ เราจะแยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มวัคซีนหลัก และ กลุ่มวัคซีนเสริม โดยวัคซีนหลัก ก็จะเป็นวัคซีนที่ภาครัฐกำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตามหน่วยการบริการสาธารณสุขต่างๆ และวัคซีนหลักบางตัวจะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มได้ด้วย เช่น และวัคซีนเสริมคือวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนตัวหลัก เช่น ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบเอ เป็นต้น


วัคซีนหลัก
วัคซีนมีหลายตัวและให้แตกต่างกันตามช่วงอายุ เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข

1. วัคซีนตับอักเสบบี
เป็นวัคซีนที่ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบี ที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด เพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ลูก เด็กจะได้รับเข็มเมื่อแรกเกิด เข็มที่สองที่อายุ 1-2 เดือน และเข็มที่สามที่อายุ 6 เดือน เป็นจำนวนอย่างน้อย 3 เข็ม เข็มที่สองและสามมักจะรวมอยู่ในวัคซีนรวม คอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอและฮิบ

2. วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอและฮิบ
เป็นวัคซีนรวมตัวหลักที่สำคัญตัวหนึ่ง โดยแต่ละช่วงอายุอาจจะมีรายละเอียดต่างกัน เช่น มีหรือไม่มีโปลิโอ โปลิโอเป็นหยอดหรือเป็นแบบฉีดที่รวมกับวัคซีนตัวอื่น มีตับอักเสบบีหรือไม่มีเป็นต้น โดยทั่วไป มักจะฉีดที่อายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน หนึ่งขวบครึ่ง และ สี่ถึงหกปี

วัคซีนกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นแบบมีเซล และไม่มีเซล ซึ่งแบบไม่มีเซลเป็นวัคซีนทางเลือกที่สามารถเลือกรับบริการแทนได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทั่วไปวัคซีนแบบไม่มีเซลจะมีโอกาสเกิดไข้ต่ำกว่าวัคซีนแบบมีเซลมาก เวลาไปรับบริการที่รพ.คุณพ่อแม่อาจจะได้เคยได้ยินว่าวัคซีนรวมห้าโรค หกโรค นั่นก็คือวัคซีนกลุ่มนี้นั่นเอง


3. วัคซีนโรต้า
เป็นวัคซีนที่ให้โดยการหยอดกิน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโรต้าที่ทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรงในเด็กได้ โดยจะให้ทั้งหมด 2-3 ครั้งและแต่ชนิดของวัคซีน โดยเริ่มให้ที่อายุ 2 เดือน จุดหนึ่งที่ต้องย้ำคือ การได้รับวัคซีนโรต้า ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อ และมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แต่เด็กที่ได้รับวัคซีนมักจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้


4. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้สมองอักเสบเจอี โดยถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายจะต้องได้รับสามเข็ม วัคซีนเชื้อเป็นสองเข็ม ปัจจุบันใช้แบบเชื้อเป็นเป็นหลัก


5. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
จำนวนสองเข็ม เริ่มที่อายุ 9-12 เดือน และเข็มสองที่อายุ 18 เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนกลุ่มนี้จะมีวัคซีนทางเลือกที่เป็นวัคซีนรวมอีสุกอีใสไปด้วย คือ หัดหัดเยอรมันคางทูมอีสุกอีใส โดยจำนวนเข็มที่ได้ก็ยังเป็นสองเข็มเช่นเดิม โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแยกอีก


6. วัคซีนเอชพีวี
ป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี
ในประเทศไทยตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มฉีดในเด็กหญิงชั้นประถมปีที่ 5 โดยทั่วไปจะได้รับสองเข็ม โดยเข็มสองห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือนวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆทุกคนควรได้รับ เพื่อป้องกัน และ ลดความรุนแรงของโรคต่างๆตามวัคซีนของโรคนั้นๆ
และเนื่องจากวัคซีนมีหลายตัวและมีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการฉีด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของบุตรหลานนะครับ