Doctor's Search

คลินิกกายภาพบำบัด

ให้บริการตรวจประเมิน ป้องกัน รักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพ และบรรเทาอาการเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ใกล้เคียงสภาวะปกติมากที่สุด

การบริการของแผนกกายภาพบำบัด กายภาพบำบัดสำหรับผู้ป่วยออร์โธปิดิกส์ (ผู้ป่วยความผิดปกติด้านกระดูก)

กระดูกหัก ข้อเคล็ด ขัดยอกการอักเสบของข้อและเอ็น
อาการข้ออักเสบ
การฟื้นฟูหลังการสูญเสียอวัยวะ
โรคของระบบกล้ามเนื้อและกระดูก
การบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดเกี่ยวกับข้อและกระดูก
การรักษาอาการเจ็บปวดอย่างเฉียบพลันและเรื้อรัง
การรักษาอาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อ
เนื้อเยื่อที่ยึดติดกัน

การนวด

ฟื้นฟูผู้ป่วยหลอดเลือดสมองเนื้องอกสมอง
การบำบัดก่อนและหลังการผ่าตัดรระบบประสาท
การบาดเจ็บของกระดูกสันหลัง
อัมพาตส่วนล่างของร่างกาย
อัมพาตครึ่งซีก
โรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อและเส้นประสาท
โรคอัมพาตชนิดสั้น
กล้ามเนื้อใบหน้าอ่อนแรง

อุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์

การรักษาด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์
การรักษาด้วยเครื่องไฟฟ้าคลื่นสั้น
เครื่องดึงคอและดึงหลัง
การรักษาด้วยเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อลดอาการปวด
การประคบด้วยความร้อนและความเย็น
การออกกำลังกล้ามเนื้อ
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมอง
รักษาอาการนิ้วล็อคเอ็นข้อมืออักเสบมือชาด้วยวิธีการจุมไขพาราฟิน

เวลาให้บริการ

วันจันทร์ – วันเสาร์ 09.00 – 20.00 น.
วันอาทิตย์ 10.00 – 18.00 น.

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ชั้น 2

การนัดหมายและติดต่อสอบถาม

โทรศัพท์: 0-2975-6700-05 ต่อ 2255