Doctor's Search

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ให้บริการตรวจสุขภาพครอบคลุมหลากหลายประเภท ทั้งตรวจสุขภาพประจำปี ตรวจสุขภาพกลุ่มเสี่ยง ตรวจสุขภาพเพื่อทำใบอนุญาตขับขี่ ใบรับรองแพทย์บวชพระ เตรียมความพร้อมก่อนอุปสมบท พร้อมให้บริษัททั้งบริษัทคู่สัญญา และบุคคลทั่วไป

 

การบริการด้านการตรวจสุขภาพ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอสให้บริการตรวจสุขภาพพนักงานให้แก่บริษัททั่วประเทศ
ตรวจสุขภาพชุดพื้นฐานตามอายุ
ตรวจสุขภาพก่อนแต่งงาน
ตรวจสุขภาพก่อนเข้างาน
ตรวจสุขภาพประจำปี
ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว ได้แก่ พม่า กัมพูชา ลาว และเวียดนาม

การตรวจทางอาชีวเวชศาสตร์

สำหรับพนักงานที่มีความเสี่ยงในการทำงานจะได้รับการตรวจสุขภาพตามลักษณะงาน หรือตามลักษณะปัจจัยเสี่ยงที่พนักงานอาจได้รับ
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ทำงานในที่อับอากาศ
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้สัมผัสอาหาร สณ.11
โปรแกรมตรวจสุขภาพผู้ทำงานบนที่สูง
การตรวจสมรรถภาพปอด (Spirometry)
การตรวจสอบสมรรถภาพการได้ยิน (Audiogram)
การตรวจสายตาอาชีวอนามัย (OC)
การตรวจสารโลหะหนัก เช่น สารตะกั่ว อลูมิเนียม ทองแดง เป็นต้น
การตรวจสารระเหย เช่น Benzene, Xylene, Acetone เป็นต้น

 

เวลาให้บริการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 08.00 – 19.00 น.
วันเสาร์–อาทิตย์และวันนักขัตฤกษ์ 08.00 – 17.00 น.

สถานที่ตั้ง

โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ชั้น 1

แพทย์ประจำศูนย์ตรวจสุขภาพ
นพ.นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป