Doctor's Search

คลังเก็บ: Staff Members

นพ.จตุรงค์ หมายแร่
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.สมัชชา เบี้ยจรัส
ศัลยกรรมกระดูกและข้อ
นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ