Doctor's Search

ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์มให้กับเมืองบางคูวัด

กันยายน 9, 2021

ภาพบรรยากาศวันแรกในการเข้ารับวัคซีน “ซิโนฟาร์ม” #เทศบาลเมืองบางคูวัด
(*สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนกับทางเทศบาลเท่านั้น)
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองบางคูวัด อำเภอเมืองปทุมธานี
จังหวัดปทุมธานี

นายวีระ กล่ำสนอง นายกเทศมนตรีเมืองบางคูวัด
และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลเมืองบางคูวัด
พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์ ของทาง โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส มาอำนวยความสะดวกในการให้บริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครั้งนี้อย่างเต็มที่

ขอให้ทุกคนไม่ประมาท การ์ดอย่าตก ปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
โควิด-19 อย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัยและล้างมือบ่อยๆ
วัดอุณหภูมิ เพื่อที่เราจะสู้โควิด-19 ไปด้วยกัน
ทางโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ขอเป็นกำลังใจให้กับคนไทยทุกคนได้ฝ่าวิกฤตนี้ครั้งนี้ไปด้วยกันได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนะครับ

Posted in News & Information TH by admin