Doctor's Search

คณะแพทย์ของเรา

นพ.เลอสรรพ์ เพียรสุขสันติ
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.สุชาติ ชื่อลือชา
เวชปฎิบัติทั่วไป
นพ.ณัฐเมศร์ วีระนพรุจน์
ศัลยแพทย์กระดูกและข้อ
นพ.ชัยพงศ์ บัณฑิตสิงห์
แพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป
นพ.สุชัย หยองอนุกูล
เวชศาสตร์ครอบครัว, เวชศาสตร์ชะลอวัย
นพ.สามชัย นิ่มทรงประเสริฐ
ผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพ