Doctor's Search

“วันแรงงานแห่งชาติ 2567 จ.ปทุมธานี สามัคคี สดุดีองค์ราชัน”

พฤษภาคม 8, 2024


โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงาน “วันแรงงานแห่งชาติ 2567 จ.ปทุมธานี สามัคคี สดุดีองค์ราชัน” เนื่องในวันแรงงานแห่งชาติ ร่วมกับ สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดปทุมธานี และเครือข่ายแรงงาน โดยมี นายภาสกร บุญญลักษม์ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธี และหัวหน้าส่วนราชการ

โดย คุณธนภัทร วัฒนธรรม ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ นายแพทย์นพสิทธิ์ สุวรรณชวทัต แพทย์อาชีวเวชศาสตร์ และทีมงาน เป็นตัวแทนของโรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ร่วมออกบูธอาชีวเวชศาสตร์ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคจากการประกอบอาชีพ และจุดปฐมพยาบาล พร้อมรถพยาบาลฉุกเฉิน สแตนด์บาย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับให้บริการผู้ร่วมงานดังกล่าว

Posted in News & Information TH by admin