Doctor's Search

ศูนย์สุขภาพสตรี

ศูนย์สุขภาพสตรี สูตินรีเวช

ศูนย์สุขภาพสตรี โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส ให้การบริการสตรีครบวงจร ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยรักษา และการผ่าตัดโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะสาขา ด้วยห้องตรวจที่ทันสมัยพร้อมห้องน้ำเพื่อความเป็นส่วนตัว และเครื่องมือทางการแพทย์ที่ทันสมัยในการวินจฉัยโรค

ให้บริการตรวจและรักษา / ผ่าตัดโรคระบบอวัยวะสืบพันธุ์สตรี ตรวจอัลตราซาวนด์ทางสูตินรีเวช เพื่อวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของอวัยวะภายในสตรี ตรวจมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์ ตรวจความผิดปกติของปากมดลูกด้วยการส่องกล้อง colposcope

การคลอดและดูแลหลังคลอด ให้บริการตรวจรักษา ให้คำปรึกษาปัญหาภาวะการมีบุตรยาก ให้บริการและการผ่าตัดทางสูติ-นรีเวชทุกชนิด ให้บริการวางแผนครอบครัว ทำหมัน

ภาวะผิดปกติของการมีประจำเดือน ปวดประจำเดือน ตกขาว และภาวะผิดปกติในการขับถ่ายปัสสาวะ (ภาวะกระเพาะปัสสาวะไวเกิน) การฉีดวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

ตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก

มะเร็งปากมดลูก เกิดจากเชื้อไวรัส HPV ไวรัสชนิดนี้

ติดต่อทางเพศสัมพันธ์ที่ทำให้มีรอยถลอกของเยื่อบุผิว

หากมีการ ติดเชื้อเรื้อรังเป็นเวลานานเนื้อเยื่อปากมดลูก

จะกลายเป็นมะเร็งปากมดลูกโดยใช้ระยะเวลาในการก่อตัว

ของโรคนาน กว่า 5-10 ปีนอกจากนี้ เชื้อ HPV

ยังสามารถก่อให้เกิดมะเร็งชนิดอื่นๆ

เช่น มะเร็งทวารหนัก รวมถึงหูดหงอนไก่ ได้อีกด้วย

และสามารถพบได้ทั้งผู้หญิงและผู้ชาย

โปรแกรมฝากครรภ์

การฝากครรภ์นั้นมีความสำคัญอย่างมากทั้งต่อตัวคุณแม่เอง

และทารกในครรภ์เพราะแพทย์จะช่วยดูแลสุขภาพของผู้ตั้งครรภ์

และทารกให้ปลอดภัยทั้งทางด้านร่างกายและทางจิตใจ

และจะได้รับการตรวจคัดกรองเพื่อหาความผิดปกติของทารก

ในครรภ์ด้วย เช่น โรคทางพันธุกรรม โรคธาลัสซีเมีย

และดาวน์ซินโดรม เป็นต้น นอกจากนี้ ยังเป็นการตรวจหาโรค

แทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นขณะตั้งครรภ์

และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์เพื่อให้สามารถหาแนวทางแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

โปรแกรมคลอดเหมาจ่าย

เมื่อวันคลอดใกล้เข้ามาถึง คุณแม่หลาย ๆ คนอาจเป็นกังวลและเริ่มเตรียมตัวสำหรับการคลอดลูกซึ่งควรมีการเตรียมพร้อมในด้านต่าง ๆ

ทั้งทางร่างกายและจิตใจ ตลอดจนเรียนรู้ถึงวิธีคลอดลูกและข้อดีข้อเสียของแต่ละวิธีเพื่อช่วยให้คุณแม่วางแผนการคลอดได้อย่างมั่นใจ

และคลายความวิตกกังวลในช่วงก่อนและระหว่างการคลอด

แผนที่โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส

ฝากข้อความเพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม