Doctor's Search

หมวดหมู่: Health Knowledge TH

ธันวาคม 12, 2022

วัคซีนในเด็ก
วัคซีนเป็นสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งในช่วงวัยเด็กที่คุณพ่อแม่ต้องพาบุตรหลานมารับการฉีดเป็นประจำ แต่เนื่องจากวัคซีนมีหลายชนิดหลายแบบและมีรายละเอียดต่างๆ


ชนิดของวัคซีน
ถ้าให้แบ่งกลุ่มแบบเข้าใจง่ายๆ เราจะแยกเป็นสองกลุ่ม คือ กลุ่มวัคซีนหลัก และ กลุ่มวัคซีนเสริม โดยวัคซีนหลัก ก็จะเป็นวัคซีนที่ภาครัฐกำหนดให้เด็กทุกคนต้องได้รับ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ตามหน่วยการบริการสาธารณสุขต่างๆ และวัคซีนหลักบางตัวจะมีตัวเลือกให้เลือกเพิ่มได้ด้วย เช่น และวัคซีนเสริมคือวัคซีนที่นอกเหนือจากวัคซีนตัวหลัก เช่น ไข้หวัดใหญ่ ตับอักเสบเอ เป็นต้น


วัคซีนหลัก
วัคซีนมีหลายตัวและให้แตกต่างกันตามช่วงอายุ เป็นวัคซีนที่เด็กไทยทุกคนควรได้รับตามแผนของกระทรวงสาธารณสุข

1. วัคซีนตับอักเสบบี
เป็นวัคซีนที่ให้เพื่อป้องกันการติดเชื้อตับอักเสบบี ที่สามารถติดต่อได้ทางเลือด เพศสัมพันธ์ และจากแม่สู่ลูก เด็กจะได้รับเข็มเมื่อแรกเกิด เข็มที่สองที่อายุ 1-2 เดือน และเข็มที่สามที่อายุ 6 เดือน เป็นจำนวนอย่างน้อย 3 เข็ม เข็มที่สองและสามมักจะรวมอยู่ในวัคซีนรวม คอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอและฮิบ

2. วัคซีนคอตีบไอกรนบาดทะยักโปลิโอและฮิบ
เป็นวัคซีนรวมตัวหลักที่สำคัญตัวหนึ่ง โดยแต่ละช่วงอายุอาจจะมีรายละเอียดต่างกัน เช่น มีหรือไม่มีโปลิโอ โปลิโอเป็นหยอดหรือเป็นแบบฉีดที่รวมกับวัคซีนตัวอื่น มีตับอักเสบบีหรือไม่มีเป็นต้น โดยทั่วไป มักจะฉีดที่อายุ 2 เดือน 4 เดือน 6 เดือน หนึ่งขวบครึ่ง และ สี่ถึงหกปี

วัคซีนกลุ่มนี้จะแบ่งเป็นแบบมีเซล และไม่มีเซล ซึ่งแบบไม่มีเซลเป็นวัคซีนทางเลือกที่สามารถเลือกรับบริการแทนได้แต่อาจจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม โดยทั่วไปวัคซีนแบบไม่มีเซลจะมีโอกาสเกิดไข้ต่ำกว่าวัคซีนแบบมีเซลมาก เวลาไปรับบริการที่รพ.คุณพ่อแม่อาจจะได้เคยได้ยินว่าวัคซีนรวมห้าโรค หกโรค นั่นก็คือวัคซีนกลุ่มนี้นั่นเอง


3. วัคซีนโรต้า
เป็นวัคซีนที่ให้โดยการหยอดกิน เพื่อป้องกันและลดความรุนแรงของการติดเชื้อไวรัสโรต้าที่ทำให้เกิดท้องร่วงรุนแรงในเด็กได้ โดยจะให้ทั้งหมด 2-3 ครั้งและแต่ชนิดของวัคซีน โดยเริ่มให้ที่อายุ 2 เดือน จุดหนึ่งที่ต้องย้ำคือ การได้รับวัคซีนโรต้า ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีโอกาสติดเชื้อ และมีโอกาสติดเชื้อซ้ำได้ แต่เด็กที่ได้รับวัคซีนมักจะมีอาการรุนแรงน้อยกว่าเด็กที่ไม่ได้


4. วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี
เป็นวัคซีนเพื่อป้องกันการติดเชื้อไข้สมองอักเสบเจอี โดยถ้าเป็นวัคซีนเชื้อตายจะต้องได้รับสามเข็ม วัคซีนเชื้อเป็นสองเข็ม ปัจจุบันใช้แบบเชื้อเป็นเป็นหลัก


5. วัคซีนหัด หัดเยอรมัน คางทูม
จำนวนสองเข็ม เริ่มที่อายุ 9-12 เดือน และเข็มสองที่อายุ 18 เดือนขึ้นไป โดยวัคซีนกลุ่มนี้จะมีวัคซีนทางเลือกที่เป็นวัคซีนรวมอีสุกอีใสไปด้วย คือ หัดหัดเยอรมันคางทูมอีสุกอีใส โดยจำนวนเข็มที่ได้ก็ยังเป็นสองเข็มเช่นเดิม โดยไม่ต้องฉีดวัคซีนอีสุกอีใสแยกอีก


6. วัคซีนเอชพีวี
ป้องกันการติดเชื้อเอชพีวีซึ่งเป็นไวรัสที่เป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดมะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง เริ่มฉีดได้ตั้งแต่อายุ 9 ปี
ในประเทศไทยตามแผนของกระทรวงสาธารณสุขจะเริ่มฉีดในเด็กหญิงชั้นประถมปีที่ 5 โดยทั่วไปจะได้รับสองเข็ม โดยเข็มสองห่างจากเข็มแรก 6-12 เดือนวัคซีนเป็นสิ่งสำคัญที่เด็กๆทุกคนควรได้รับ เพื่อป้องกัน และ ลดความรุนแรงของโรคต่างๆตามวัคซีนของโรคนั้นๆ
และเนื่องจากวัคซีนมีหลายตัวและมีความซับซ้อนในระดับหนึ่ง แนะนำให้ปรึกษาคุณหมอเจ้าของไข้ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อวางแผนการฉีด เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดของบุตรหลานนะครับ

ตุลาคม 9, 2022

RSV infection
Rsv คืออะไร
ในช่วงนี้ เชื้อที่ผู้ปกครองคงได้ยินบ่อย ก็คงเป็นเชื้อ RSV RSV ย่อมาจาก Respiratory syncytial virus เป็นเชื้อไวรัสตัวหนึ่ง ที่เป็นสาหตุหลักในการเกิดโรคหลอดลมฝอยอักเสบ รวมถึงปอดอักเสบ (ปอดบวม) โดยเฉพาะในเด็กที่อายุน้อยกว่า 1 ปี ซึ่งมักพบระบาดมากในช่วงหน้าฝนของไทย RSV เป็นหนึ่งในไวรัสทิติดต่อระหว่างกันได้ง่ายมาก เด็กที่เคยเป็นแล้วก็สามารถติดเชื้อซ้ำได้ รวมถึงผู้ใหญ่ก็สามารถติดได้ แต่อาการมักจะน้อยกว่าในเด็ก


ติดได้อย่างไร
เชื้อแพร่กระจายได้ทาง ไอ จาม เสมหะ (large droplet) , ทางอากาศ (airborne) , ผ่านการสัมผัสด้วยมือโดยตรง หรือจากสิ่งแวดล้อมสิ่งของที่ปนเปื้อนเชื้อ แล้วนำเชื้อไปสัมผัสเยื่อบุต่างๆเช่น ปาก ตา จมูก ก็จะเกิดการติดเชื้อขึ้นได้
การติดเชื้อในครอบครัว มักจะเริ่มจากเด็กก่อน แต่บางครั้งอาจจะเริ่มจากผู้ใหญ่ได้


ระยะฝักตัวของโรค
การฝักตัวของเชื้อจะอยู่ในช่วงราวๆ 3-5 วัน สามารถแพร่กระจายเชื้อได้ราวๆ 1-2 อาทิตย์


อาการเมื่อติดเชื้อ
ในเด็กที่ติดเชื้อส่วนใหญ่จะมีอาการ อาการจะเป็นคล้ายไข้หวัด คือ คัดจมูก น้ำมูกไหล เจ็บคอ แต่มักพบร่วมกับไข้ ในบางครั้งอาจพบร่วมกับหูน้ำหนวก(หูชั้นกลางอักเสบ) และอาจพบมีการติดเชื้อแบคทีเรียแทรกซ้อนได้
เด็กที่ติดเชื้อบางส่วนจะมีอาการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนล่าง เช่น หลอดลมฝอยอักเสบ ปอดอักเสบร่วมด้วยได้ และมักจะพบมากในเด็กเล็กๆที่อายุน้อยกว่าหนึ่งปี เด็กมักจะมีอาการไอมากและเสมหะเยอะ
ถ้าอาการเป็นมากขึ้น ก็จะไอ และหอบมากขึ้น อาจถึงขั้นหายใจไม่ไหว เหนื่อย จมูกบานเวลาหายใจ หายใจเร็ว หน้าอกยุบ กระสับกระส่าย เขียว และอาจมีอาการถึงแก่ชีวิตได้
อาการส่วนใหญ่มักจะหายในประมาณ 1-2 อาทิตย์


วินิจฉัยจากอะไร
การวินิจฉัยโรคมักจะดูจากอาการร่วมกับช่วงเวลาที่มีการแพร่ระบาดของโรค เมื่อสงสัยอาจจะทำการตรวจยืนยันด้วยการป้ายจมูกเพื่อตรวจหาตัวเชื้อจากเชื้อในโพรงจมูก ส่วนการเจาะเลือดไม่ได้บ่งบอกโดยเฉพาะว่าเป็นเชื้อนี้


รักษาอย่างไร
การรักษาเป็นการรักษาตามอาการ เช่น ล้างจมูกดูดเสมหะในเด็กเล็กที่มีอาการครืดคราดมาก ให้น้ำเกลือถ้าเด็กกินไม่ได้ ให้ยาลดไข้เมื่อมีไข้ ในเด็กที่มีอาการหอบอาจมีการพ่นยาเพื่อช่วยขยายหลอดลม หรือลดการไอ
การให้ยาฆ่าเชื้อ (ยาปฏิชีวนะ) ไม่มีผลในการรักษา นอกจากสงสัยว่าอาจจะมีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วย


กลุ่มที่ต้องระวัง
ในเด็กที่เป็นกลุ่มเสี่ยง มีโรคประจำตัว เช่น โรคปอด โรคหัวใจ โรคทางระบบกล้ามเนื้อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เพราะอาจจะมีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้


การป้องกัน
การป้องกันเป็นสิ่งสำคัญในการที่จะช่วยลดการระบาดของเชื้อ
ถ้าในบ้านมีเด็กไม่สบายเป็นหวัด ควรแยกออกจากคนในบ้านที่มีความเสี่ยงสูง เช่น เด็กที่มีโรคปอด โรคหัวใจ โรคทางระบบกล้ามเนื้อ โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง เด็กที่เกิดก่อนกำหนด และ เด็กเล็กที่มีอายุน้อยกว่าหนึ่งปี
ถ้าบุตรหลานมีอาการไม่สบาย ไม่ควรนำไปส่งเลี้ยงที่ daycare ไปโรงเรียน หรือที่ชุมชนต่างๆ และหลีกเลี่ยงการออกไปนอกบ้านเมื่อมีการระบาดของโรค


ควรล้างมือบ่อยๆ ใส่หน้ากากอนามัยเมื่อต้องอยู่ใกล้เด็กป่วย หรือเมื่อมีอาการไม่สบายเอง หลีกเลี่ยงการการไอจามรดกัน บางครั้งผู้ใหญ่ที่ติดเชื้ออาจจจะแพร่เชื้อให้เด็กทางการจูบการหอมได้


Vaccine
ขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันโรค


เมื่อบุตรหลานของท่าน มีอาการไข้ ไอ เสมหะ โดยเฉพาะหน้าฝน หรืออยู่ในช่วงหรือสถานที่ที่มีการระบาดของเชื้อ อาจจะต้องสงสัยการติดเชื้อ RSV และถ้ามีอาการมาก เช่น ไข้สูง ซึม หอบเหนื่อย ไอมาก เสมหะมาก แนะนำให้ผู้ปกครองพาบุตรหลานมาพบแพทย์เพื่อตรวจและประเมินอาการ และรับการรักษาต่อไป

สิงหาคม 26, 2022

เนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงเปิดเทอมฤดูฝน คุณพ่อคุณแม่จะได้ยินเรื่องโรคมือเท้าปากบ่อยๆ และอาจจะมีความสงสัย ความกังวลเกี่ยวกับโรค วามันคืออะไร มีอาการอย่างไร วันนี้หมอเลยจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับโรคนี้ให้ฟังสั้นๆนะครับ


โรคนี้คืออะไร
มือเท้าปากเป็นโรคติดต่อประเภทหนึ่ง ซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสกลุ่ม enterovirus และ coxsakie มักจะติดในเด็กเล็ก เป็นโรคที่ติดกันได้ง่าย จากการสัมผัสเชื้อที่อยู่ในน้ำลาย อุจจาระ หรือของที่ปนเปื้นเชื้อ เช่น ของเล่น แล้วนำมาเข้าปาก


อาการ
อาการโดยทั่วๆไป มักจะเริ่มจากมีไข้ก่อน อาจะมีอาการคล้ายๆไข้หวัด ตามมาด้วยเจ็บในปาก ในคอ ในช่วงวันแรกๆอาจจะพบคอแดง เพดานปากแดงๆ ต่อมาก็จะเริ่มมีแผลในปากคล้ายๆร้อนใน แต่มีจำนวนหลายๆแผล กินได้น้อยลง อาจจะมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า แขนขา บริเวณรอบก้น ตอนแรกจะเป็นผื่นแดงๆ ต่อมากลายเป็นตุ่มน้ำใสๆ อาจมีอาการคันร่วมด้วยได้ ในบางคนผื่นอาจจะขึ้นทั่วตัวจนคล้ายอีสุกอีใสได้ อาการแต่ละอย่างอาจจะมากกน้อยไม่เท่ากันได้


ปัญหาที่เกิดจากการติดเชื้อ
ระยะแรก จะมีไข้สูงได้ อาจจะจำเป็นต้องนอนสังเกตอาการในรพ. ปัญหาต่อมาคือเรื่องการกิน เนื่องจากมีแผลในปากในคอ ทำให้ผู้ป่วยมักจะกินไม่ได้ มีอาการเพลีย ขาดน้ำ ซึ่งอาจจะต้องนอนพักรักษาตัวในรพ. เพื่อให้น้ำเกลือ สำหรับมือเท้าปากที่เกิดจากติดเชื้อ enterovirus 71 อาจะมีอาการรุนแรงที่เจอไม่บ่อย เช่น เชื้อขึ้นสมอง ทำให้เกิดก้านสมองอักเสบ ดังนั้นถ้าเด็กมีอาการ ซึมลงผิดปกติ หายใจผิดปกติ ชักเกร็ง มือสั่นขาสั่น เดินเซ หรือมีการเคลื่อนไหวผิดปกติ ควรรีบมารพ.ทันที


อาการเป็นกี่วัน
ส่วนใหญ่จะมีไข้ประมาณ 2-3 วัน ต่อมาเมื่อเริ่มมีแผลในปากจะเจ็บมากราวๆ 2-3 วันแล้วจะเริ่มเจ็บน้อยลงโดยที่แผลยังไม่หาย โดยปกติ แผลในปากและผื่นส่วนใหญ่จะหายในเวลาประมาณ 1 อาทิตย์


การรักษา
เนื่องจากเป็นเชื้อไวรัส ดังนั้นโดยปกติ โรคจะหายได้เอง การรักษาเป็นการประคับประคอง เพือรอให้ร่างกายจัดการกับเชื้อได้ การรักษาโดยทั่วไปจะเป็นตามอาการ เช่น ยาลดไข้ในกรณีไข้ ให้น้ำเกลือเมื่อเด็กกินไม่ได้ ยาชาเพื่อลดอาการเจ็บปาก ให้ยาแก้คันจากผื่น ในบางกรณีอาจจะมีการให้ยาฆ่าเชื้อ ถ้ามีการติดเชื้ออื่นร่วมด้วย อาหารที่แนะนำในช่วงมีอาการคือ อาหารที่กินได้ง่าย ลื่นๆ เย็นๆ จะช่วยให้เด็กเจ็บน้อยลง และกินได้ง่ายขึ้น


การป้องกัน
เชื้อจะออกมามากในช่วง 7 วันแรกหลังมีอาการ ดังนั้นจึงควรหยุดเรียน เนื่องจากเชื้อออกมาจากน้ำลายและจากผื่น ซึ่งติดตามของเล่นที่เลอะได้นาน ดังนั้น การไปเล่นของเล่น หรือใช้บริการสถานที่ที่คนเยอะๆ ต้องรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือ และไม่เอามือเช้าปาก ของเล่นและสถานที่ควรทำความสะอาดบ่อยๆ ระมัดระวังเรื่องการกินอาหารร่วมกันเนื่องจากเชื้ออยู่ในน้ำลาย ข้อสังเกตคือ เชื้อนี้ค่อนข้างทนต่อแอลกอฮอล์ดังนั้นควรใช้การล้างมือด้วยสบู่ รว่่ามถึงการเช็ดสิ่งชองด้วยน้ำยาความสะอาด


การติดซ้ำ
เนื่องจากเป็นโรคที่มีสมาชิกหลายตัว ดังนั้นจึงสามารถติดมากกว่าหนึ่งครั้งได้


วัคซีน
ตอนนี้ยังไม่มีวัคซีนกันโรคกลุ่มนี้โดยตรง แต่เริ่มมีวัคซีนที่สามารถป้องกันการติดเชื้อ enterovirus 71 ที่เป็นไวรัสที่จะทำให้เกิดอาการรุนแรงได้


กรกฎาคม 22, 2022

โรค มือ เท้า ปาก
Hand foot mouth disease

เกิดจากเชื้อเอนเทอโรไวรัส (Enterovirus) มักพบในเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี พบได้บ่อยในเด็กทารกและเด็กเล็กมักเกิดในสถานที่ที่มีเด็กอยู่เป็นจํานวนมาก

อาการ
– มีไข้ต่ำ ๆ อ่อนเพลีย
– เจ็บปาก และตุ่มแผลในปาก เพดานอ่อน กระพุ้งแก้ม ลิ้น
– ตุ่มพองเล็ก ๆ บริเวณฝ่ามือ ฝ่าเท้า และ จะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้น

หากไม่มีอาการ
มีไข้ขึ้นสูง ซึมลง เดินเซ ชัก เกร็ง หายใจหอบเหนื่อย อาเจียนมาก ต้องรีบไปพบแพทย์ทันที เพราะอาจติดเชื้อโรคมือ เท้า ปาก ชนิดรุนแรง อาจถึงขั้นเสียชีวิตได้

วิธีป้องกัน
– ลดการสัมผัสเชื้อ
เพราะเชื้อโรค จะอยู่ในน้ำมูก น้ำลาย ซึ่งมักจะติดอยู่บนของเล่น ของใช้ แล้วจับของเล่นหรือนําเข้าปาก

– หมั่นให้เด็กล้างมือบ่อย ๆ
ด้วยน้ำ และสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ ทั้งก่อน และหลังรับประทานอาหาร หรือหลังออกจากห้องน้ํา

– หมั่นทําความสะอาดของใช้
และของเล่นเด็กเป็นประจํา เปิดประตูหน้าต่างให้อากาศถ่ายเท

– หากบุตรหลานป่วย
ให้เด็ก สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัย ไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัด แยกของใช้ส่วนตัวและไม่ให้คลุกคลีกับคนอื่น

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

Posted in Health Knowledge TH by admin
กรกฎาคม 8, 2022

ข้อเข่าเสื่อม
หากข้อเข่าเสื่อมไม่มาก สเต็มเซลล์จะสามารถรักษาได้ดี คือ สเต็มเซลล์จะไปกระตุ้นเพื่อซ่อมแซมเนื้อเยื่อของกระดูกอ่อนที่เกิดการเสียหายให้กลับมาปกติ
แต่ถ้าข้อเข่าเสื่อมมีอาการหนักก็จะต้องเติมสเต็มเซลล์หลายๆ ครั้ง เพราะสเต็มเซลล์จะค่อยๆ สร้างและซ่อมแซมส่วนที่เสียไป

สเต็มเซลล์จะมันไม่เหมือนกับสารเติมเต็มที่ฉีดไปแล้วเป็นโฟม
เพราะฉะนั้น สเต็มเซลล์จะใช้รักษาข้อเข่าเสื่อมได้ดี โดยการกระตุ้นการสร้างเซลล์ใหม่ขึ้นมาทดแทนส่วนที่สึกหรอ
และช่วยฟื้นฟูกระดูกที่เกิดจากความเสื่อมแล้ว ยังช่วยฟื้นฟูอวัยวะทุกส่วนที่เกี่ยวข้องไปพร้อมๆ กัน โดยใช้สเต็มเซลล์ของตัวเองได้ ไม่ว่าจะเป็นเซลล์ไขมันหรือเลือดก็ได้

Posted in Health Knowledge TH by admin
มิถุนายน 7, 2022

ปัจจุบันนี้ ศีรษะล้านหรือผมร่วง สเต็มเซลล์ สามารถเอามาซ่อมแซมได้ ตั้งแต่ทํามายังได้ผลทุกรายอยู่นะครับ แล้วก็ยังได้ผลดี โดยที่เราใช้สเต็มเซลล์จากรากผมเอามาเพาะเลี้ยง ก็คือเอาสเต็มเซลล์ของคนไข้เอง เราจะเรียกออโตโลกัสเต็มเซลล์ ส่วนใหญ่เราจะใช้เป็นออโตโลกัสก็คือว่าใช้สเต็มเซลล์ของคนไข้เองมาเพาะเลี้ยงเพราะว่ามันจะไม่ก่อให้เกิดการต่อต้านเพราะว่าไม่งั้นถ้าเราไปใช้ของคนอื่นก็ใช้ได้เหมือนกัน แต่เราต้อง SLA ก่อน ถ้าเราใช้ของเราเองก็ไม่มีปัญหา เพราะว่ามันเป็นดีเอ็นเอของเราเองอยู่แล้ว เพียงแต่ว่าเราเอามาเลี้ยงให้เยอะเยอะ แล้วก็ปลูกไป

อีกอย่างหนึ่งข้อดีของสเต็มเซลล์ในการปลูกอ่าผม ทําให้ทรงผมสวย แนวผมเนี้ยมันจะไปในทางเดิมของเรา เพราะว่ามันเป็นพิมพ์เขียวของเรา การที่เราไปย้ายรากผม จากโคนศีรษะ ขึ้นมาปลูก อันนี้เขาเรียกอีก สกินกราฟ ก็คือเอามาทําให้เป็น รู รู แล้วปักเข้าไป ตรงนี้ เนื่องจากว่าการปักทีลําต้น มันช้า แล้วคนไข้ก็เจ็บ ปักทีละ สามต้น ห้าต้น ทีนี้พอปักเข้าไป ปักเสร็จมันก็บานออกคล้ายธูป มันก็ไม่สวย อีกอย่างหนึ่งผมข้างหน้าเรา ต้นมันจะบานแบบ ข้างหลัง ข้างหลังผมมันจะหนากว่า

เพราะฉะนั้นเราเอาผมหนาหนามาปลูกข้างหน้า แต่ข้อดีของมัน ก็คือมันเร็วทันใจ พอปลูกแล้วคุณจะเอาเท่าไรก็ได้ แต่คุณต้องค่อยค่อยปลูกมันขึ้นมา ทีหนึ่งอาจจะสักหมื่นต้น อาจจะต้องทําสักสี่ห้าครั้ง กว่าจะได้ผมเต็มตามที่คุณต้องการ

Posted in Health Knowledge TH by admin
เมษายน 9, 2022

Stem Cell กับการชะลอวัยของผิวพรรณ
ความเก่งของสเต็มเซลล์ขึ้นอยู่กับอายุและความอ่อนวัยของมัน เช่น อยากรักษาริ้วรอยบนผิวหน้า โดยการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด ซึ่งมีจำนวนน้อย
และเป็น Stem Cell ที่ขยัน อีกทั้งยังสามารถเก็บ Stem Cell จาก ไขมัน ซึ่งจะมีจำนวนเยอะ แต่ขี้เกียจ ก็เลยนำมาผสมกัน และนำมาฉีดเข้าสู่ผิวหนังของคุณ

ผิวหนังของคุณจะเต่งตึง รูขุมขนกระชับขึ้น สีผิวที่เป็นกระเป็นฝ้า ก็จะจางลง ฉีด 1 ครั้งจะจางลงประมาณ 20 % โดยการทำ Stem Cell เราจะสร้างไว้หลายๆ หลอด เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งจะอยู่ที่สุขภาพของคุณด้วย เช่น ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่นอนดึก และไม่เครียด

 

 

 

Posted in Health Knowledge TH by admin
เมษายน 9, 2022

Stem Cell คืออะไร
สเต็มเซลล์จริงๆ ก็คือเซลล์ตัวเล็กๆ ที่มันมีชีวิต สามารถแบ่งตัวเองได้ไม่มีสิ้นสุด และแบ่งออกมาเป็นตัวเองได้อย่างเดิม และเมื่อผ่านไปเจอเซลล์ที่เจ็บป่วย เช่น เซลล์หัวใจ สเต็มเซลล์จะแบ่งตัวเองออกเป็น เซลล์หัวใจ และเป็นสเต็มเซลล์ตัวมันเองอยู่ดี เพราะฉะนั้น สรุปง่ายๆ แบ่งกี่ครั้งๆ ก็ยังได้ตัวมันเองอยู่ และสามารถซ่อมแซมเซลล์อื่นๆ ได้ด้วย เช่น พอเจอเซลล์ของตับที่เจ็บป่วยอยู่ มันก็จะแบ่งออกเป็นตัวมันเองก่อน และค่อยเปลี่ยนเป็นเซลล์ของตับที่เสียหาย เพื่อซ่อมแซมเซลล์นั้นๆ
อีกทั้ง สเต็มเซลล์เปรียบเสมือนกล่องใส่ข้อมูลเปล่าๆ ที่สามารถใส่ข้อมูลอะไรลงไปก็ได้

Stem Cell มีกี่ประเภท
แบ่ง หลักๆ เป็น 2 ประเภท
1. สเต็มเซลล์ตัวอ่อน หรือ Embryonic Stem Cell

2. สเต็มเซลล์โตเต็มวัย หรือ Adult Stem Cell

Stem Cell กับการชะลอวัยของผิวพรรณ
ความเก่งของสเต็มเซลล์ขึ้นอยู่กับอายุและความอ่อนวัยของมัน เช่น อยากรักษาริ้วรอยบนผิวหน้า โดยการเก็บสเต็มเซลล์จากเลือด ซึ่งมีจำนวนน้อย และเป็น Stem Cell ที่ขยัน อีกทั้งยังสามารถเก็บ Stem Cell จาก ไขมัน ซึ่งจะมีจำนวนเยอะ แต่ขี้เกียจ ก็เลยนำมาผสมกัน และนำมาฉีดเข้าสู่ผิวหนังของคุณ ผิวหนังของคุณจะเต่งตึง รูขุมขนกระชับขึ้น สีผิวที่เป็นกระเป็นฝ้า ก็จะจางลง ฉีด 1 ครั้งจะจางลงประมาณ 20 %
โดยการทำ Stem Cell เราจะสร้างไว้หลายๆ หลอด เพื่อเก็บไว้ใช้ในอนาคตต่อไปได้อีกด้วย ซึ่งจะอยู่ที่สุขภาพของคุณด้วย เช่น ไม่ดื่มสุรา ไม่สูบบุหรี่ ไม่นอนดึก และไม่เคลียด

Stem Cell ต่างจากฟิลเลอร์อย่างไร
Stem Cell เวลาฉีดเข้าผิวหนัง มันจะสร้างทีละชั้นๆ ขึ้นไปเรื่อย ๆ แต่ไม่เหมือนฟิลเลอร์ ฉีดเข้าผิวหน้า จะสามารถเต่งตึงอย่างเห็นได้ชัดเจนกว่า Stem Cell แต่ว่าข้อดีของ Stem Cell คือ มันเป็นเซลล์จากตัวของเอง เวลาเราจัดการยืดหยุ่นต่างๆ เราจะจับไม่เจอก้อนอะไรเลย แต่ถ้าฟิลเลอร์ เนื่องจากเป็นสิ่งแปลกปลอม จะสามารถสัมผัสได้เป็นก้อนๆ และหากฉีดฟิลเลอร์ไม่ดี อาจอุดตันเส้นเลือดได้

Posted in Health Knowledge TH by admin
มีนาคม 10, 2022

ข้อแนะนำ สำหรับผู้ป่วยเบาหวานกับโรคโควิด-19

– ควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ
– ตรวจเช็คยารักษาเบาหวานให้เพียงพอ หากต้องการกักตัวตัวบ้าน
– หากมีอาการไข้สูง ไอ จามหรือหายใจลำบาก ควรรีบพบแพทย์
– หากอยู่บ้านคนเดียวต้องมีเบอร์ติดต่อแพทย์และผู้ใช้การช่วยเหลือ
– ดูแลสุขภาพให้แข็งแรงอย่างสม่ำเสมอ
-การติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือดและทำให้ร่างกายขาดน้ำ จึงควรดื่มน้ำอย่างเพียงพอ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก กรมควบคุมโรค

Posted in Health Knowledge TH by admin
กุมภาพันธ์ 3, 2022


โรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับไวรัสโคโรน่า

ความเสี่ยงของการเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นใน ผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นป หรือมีโรคเหล่านี้

-โรคมะเร็ง
-โรคอ้วน
-โรคความดันโลหิตสูง
-โรคเบาหวาน
-โรคหัวใจ และหลอดเลือด
-โรคไตเรื้อรัง
-โรคหลอดเลือดสมอง อัมพฤกษ์ อัมพาต
-โรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรัง

คําแนะนําสําหรับผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

1. เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 – 2 เมตร
(Social Distancing) หลีกเลี่ยงการอยู่ ในสถานที่แออัด สัมผัสใกล้ชิด และสถานที่ ที่อากาศไม่ถ่ายเท

2. ใส่หน้ากาก ปิดปาก ปิดจมูกตลอดเวลา

3. ล้างมือให้สะอาดด้วยน้ําสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์ อย่างน้อย 20 วินาที

4. ดูแลสุขภาพให้แข็งแรง รับประทานยาประจําตัว อย่างสม่ําเสมอ หมั่นสํารวจสุขภาพตนเอง เช่น วัดความดันโลหิตที่บ้าน วัดระดับน้ําตาลในเลือด ด้วยตนเองที่บ้าน

5. ควรรับวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ให้ครบตามกําหนด และรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ เป็นประจําทุกปี

6. ควรมีเบอร์ติดต่อโรงพยาบาล แพทย์ สําหรับปรึกษาปัญหาสุขภาพ หรือ ปัญหาการใช้ยา

7. สามารถโทรศัพท์ปรึกษาแพทย์ หรือ ตรวจทางไกลได้ (Telemedicine) ขอรับ ยาทางไปรษณีย์ หรือให้ผู้อื่นไปรับยาแทน

8.หากมีอาการป่วยฉุกเฉินควรรีบเข้ารับ – การรักษาในโรงพยาบาล หรือโทร 1669 ในกรณีฉุกเฉิน

ขอขอบคุณข้อมูลจากกรมควบคุมโรค

Posted in Health Knowledge TH by admin